Comités

Comité científico

Adolfo Cordero Rivera
Grupo ECOEVO, Escola de Enxeñaría Forestal. Universidade de Vigo

Sónia Ferreira
CIBIO/InBIO, Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos. Universidade do Porto

Martiño Cabana Otero
Asociación Galega de Custodia do Territorio
Grupo de Investigación en Bioloxía Evolutiva (GIBE). Facultade de Ciencias. Universidade da Coruña

Francisco J. Cano Villegas
Asociación Odonatológica de Andalucía (AOA)

Pere Luque Pino
Museu de les Terres de l’Ebre
Grup d’Estudi dels Odonats de Catalunya (Oxygastra-GEOC)

Adrià Miralles Nuñez
Grup d’Estudi dels Odonats de Catalunya (Oxygastra-GEOC)

Antonio Torralba Burrial
Didáctica de las ciencias Experimentales. Dpto. Ciencias de la Educación. Universidad de Oviedo


Comité organizador

Martiño Cabana Otero
Asociación Galega de Custodia do Territorio
Grupo de Investigación en Bioloxía Evolutiva (GIBE). Facultade de Ciencias. Universidade da Coruña

Anxos Romeo
Asociación Galega de Custodia do Territorio

Pere Luque Pino
Museu de les Terres de l’Ebre
Grup d’Estudi dels Odonats de Catalunya (Oxygastra-GEOC)

Adrià Miralles Nuñez
Grup d’Estudi dels Odonats de Catalunya (Oxygastra-GEOC)

José Álvarez Gándara